تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

کود ماکرو دستساز بافرمول 4-2-4 و استفاده کود فلوریش سیچم + تروپیکا

خاموش و روشن کردن زمان بندی شده در زمان مشغول به خدمت مقدس سربازی بودن

 

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 3 خرداد 1397برچسب:سربازی,05 کرمان,اجباری,ایران,بدبختی,پژوهش, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)