تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

پس از دست یافتن به ترکیبی حاوی تمامی عناصر موردنیاز گیاهان آکواریومی حدود سه سال پیش بعد از عدم موفقیت در افزایش رشد تمامی گیاهان آکواریومی و بعد از آن تحقیق 5 ماهه ای که برای یافتن دلیل عدم جذب و استفاده کود انجام گردید سرانجام مشخص شد که گیاهان آکواریومی برای استفاده فعال از کود و رشد عالی نیاز به تغذیه کننده ای غیر از تغذیه معدنی نیازمند هستند به همین دلیل  پس از بررسی تاثیر ویتامین ها بر فعال و افزایش رشد نتیجه گرفته شد که ویتامین ها فعال کننده رشد گیاهان هستند همچنین هرگیاه نیازمند ویتامین هایی خاص است و بیشترین تاثیر را از آنها میپذیرد

پس از آن سعی شد با یافتن و بررسی ویتامین های بیشتر به رشد فعال تر طیف بیشتری از گیاهان دست یافته شود اما طی چندماه گذشته براساس آخرین دانش بدست آمده دلیل اصلی عدم جذب سریع کود توسط تمامی گیاهان عدم حضور تمامی منابع تامین کننده عناصر در تغذیه کننده اصلی بوده است.

پس از اضافه نمودن منبع موردنظر و انجام آزمایش هایی،بررسی تاثیر کود بدون حضور فعال کننده های رشد ویتامین ها نتیجه بدست آمده تایید عدم نیاز حتمی گیاهان آکواریومی به حضور ویتامین ها است.

"تغذیه موفق گیاهان و رشد فعال بدون نیاز به حضور مکمل ها"

"لطفا برای مطالعه ادامه متن به ادامه مطلب مراجعه نمایید"

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
درحال ویرایش

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 20 فروردين 1393برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)

بخشی از تاثیر نهمین ویتامین افزوده شده به تغذیه :

آغاز بررسی تاثیر و یافتن مقدارمناسب 27مرداد92

یافتن مقدارمناسب و اصلی همراه با بیشترین تاثیر 20 اسفند 92

4فروردین1393

Integrating 10th detected Vitamin

Initializing,In progress

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 4 فروردين 1393برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)