تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

 

آب در مسیر حرکت خود موادی را از خاک در خود حل مینماید که این ترکیبات انواع متعددی دارند مجموعه کامل آنها در دریاها روی هم میشود و به غلظت زیادی میرسد اما قبل از آن تنها برخی از این مواد هستند که در آب رودخانه ها موجود و توسط گیاهان آب شیرین استفاده میشوند،یعنی نمک ها

نمک های متعددی در خاک وجود دارد که هرکدام برای گیاهان جزئی از منابع غذایی هستند،در این بررسی نه براساس اطلاعات موجود اینبار بلکه براساس آزمایش های بادیدگاه بازتر باید پرسید حتی در حد ناچیز اما خود گیاه از این انواع مختلف دقیقا چند نوع نمک را جذب می کند.تا رسید به تغذیه جدید که شامل تغذیه کننده 15 عنصری میشود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 مهر 1392برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)