تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

تاثیر تغذیه کننده بدون نیاز به مکمل...این برگ بدون حضور ویتامین ها بامقدار همیشگی رشد کرده است

رشد ابتدایی این برگ بصورت کشیده و باریک منتظر تغذیه مجدد برای رشد کامل تر اما همونطور که از عکس پیداست پس از تغذیه باترکیب تنها کود جذب و استفاده کود تایید و برگ پهن تر شده است

اطلاعات بیشتر.... به زودی

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 1 تير 1393برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)